Certyfikaty

ISO 9001 : 2001

certyfikat_iso_9001-2000

ISO 14001 : 1996

certyfikat_iso_14001-1996

Certyfikat Autoryzownego Wykonawcy Malarskich Powłok Przemysłowych TIKKURILA

certyfikat-tikkurila

Antykorozyjne Systemy Malarskie Tikkurila wg. Normy PN-EN ISO 8501 oraz PN-EN ISO 12944

certyfikat-tikkurila

Certyfikat Zaawansowanych Wykonawców Systemów CAPAROL

certyfikat-caparol

Certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy Systemów AGS

certyfikat-ags

Certyfikat Alpinistyczny
dostęp budowlany i dostęp linowy

certyf-alpinistyczny

Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Microsoft Word - Instytut Ochrony Œrodowiska w Warszawie .doc