Specjalistyczne Czyszczenie i Malowanie Obiektów

Certyfikaty

ISO 9001 : 2001

ISO 14001 : 1996

Certyfikat Autoryzownego Wykonawcy Malarskich Powłok Przemysłowych TIKKURILA

Antykorozyjne Systemy Malarskie Tikkurila wg. Normy PN-EN ISO 8501 oraz PN-EN ISO 12944

Certyfikat Zaawansowanych Wykonawców Systemów CAPAROL

Certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy Systemów AGS

Certyfikat Alpinistyczny
Dostęp budowlany i dostęp linowy

Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Urząd Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej

Certyfikat BOTAMENT
Systemy hydroizolacji budowli

Certyfikat HYPERTECTUM
Profesjonalne systemy hydroizolacyjne